TÍNH NĂNG: HỘI VĂN

TÍNH NĂNG: HỘI VĂN

11/05/2021

Giới Thiệu: Hệ Thống Hội Văn

Kim Chủ thân mến,

Tiểu Chanh hôm nay xin giới thiệu với các Kim Chủ một trong những tính năng siêu hấp dẫn của Lưu Ly Mộng - Tính năng Hội Văn.

Tính năng cho phép người chơi giao hữu với những người chơi khác dưới hình thức giao chiến bằng ngôn ngữ. Bằng cách tăng lực chiến người Đồng Hành để chiến thắng người Đồng Hành của các Vương Phi khác. 

Chọn “Hội Văn ” trong giao diện Tuần Cung để vào, có 6 đồng hành ≥ Lv50 có thể xuất chiến, mỗi ngày có 4 lần đồng hành ngẫu nhiên xuất chiến. Xuất chiến kết thúc hoặc thất bại sẽ vào nghỉ, 60 phút sau có thể tiếp tục. Nếu hết lượt xuất chiến có thể dùng Lệnh Hội Văn tăng số lần (Mỗi 4 đồng hành Lv50 trở lên tăng 1 lần dùng Lệnh Hội Văn trong ngày) Mỗi đồng hành chỉ được xuất chiến 1 lần/ngày.

Phe thắng trong Khiêu Chiến Hội Văn, Điểm Hội Văn và EXP tư chất đồng hành tăng 2 điểm, nếu phe tấn công thắng sẽ nhận được Bút Mực (dùng đổi thuộc tính tạm thời), phe thất bại bì trừ 1 Điểm Hội Văn. Phe tấn công thắng liên tiếp 3 lần sẽ được lật thẻ bài 1 lần.

Fanpapage: Lưu Ly Mộng

Group: Hậu Hoa Viên - Lưu Ly Cung

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ